Wetsvoorstel Bevordering Mediation

Wetsvoorstel Bevordering Mediation

27 sep 2016

Op dinsdag 20 september was de VAN aanwezig bij de consultatie van het MfN over het wetsvoorstel Bevordering Mediation. Wij geven hierna een korte opsomming van hetgeen besproken is.

Maarten de Haas (voorzitter MfN) zat de middag voor en blikte eerst terug op wat er reeds verbeterd is t.o.v. de vorige voorstellen:
•             Titel beëdigd mediator;
•             Geheimhouding vs verschoningsrecht;
•             Kwaliteitsregime per AMvB;
•             Definities: alle mediations tellen mee;
•             Tuchtrecht vereenvoudigd;
•             Positie beroepsgroep in Commissie.

Waar men echter (nog steeds) niet blij mee is:
•             Er is geen sprake meer van stimulering van mediation;
•             Aanwijzing rechter verzwakt;
•             Aanwijzing bestuursorgaan vrijblijvend;
•             Geen aanwijzing voor flankerend beleid stimulering.

Risico’s en bedreigingen:
•             Geen perspectief op continuïteit verworvenheden huidig stelsel;
•             (te) exclusief en kostbaar wettelijk register;
•             Versnippering draagvlak;
•             Administratieve rompslomp;
•             Kwalificatie familie mediator – toegang rechter.

Een grote meerderheid was het eens met de volgende stelling:
“Wij blijven voorstander van het wetsvoorstel, MITS…..”

Waarbij in de MITS in ieder geval zijn opgenomen:
-              Meer stimuleringsbeleid
-              Aansluiting bij bestaand kwaliteitssysteem.

Kanttekening: het is niet goed mogelijk het wetsvoorstel te beoordelen nu veel nog moet worden geregeld bij AMvB!

De inzet moet blijven een ruime instroom registermediators die aan de huidige praktijkeisen voldoen. Overgangsregeling moet ook naar AMvB. Herinschrijving schrappen.

Prerogatieven:
-              Sluitende geheimhouding
-              Toegang tot de mediationrechter 
-              Bekrachtiging vaststellingsovereenkomst.

Andere eisen en wensen:
-              Klachtprocedure opnemen (nu alleen in MvT)
-              Evaluatie op redelijke termijn zodat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

In de loop van deze week komt de tekst van de definitieve MfN brief op de MfN website.