Verslag Mediationcongres 2014

01 dec 2014
Mc-logo-2014-header

Afgelopen week vond het 5e mediationcongres plaats met het thema De Federatie: een wereld aan mogelijkheden. Zo’n 500 deelnemers waren naar Den Bosch gekomen om deze wereld aan mogelijkheden te ontdekken. En uiteraard waren wij als VAN, met een prachtige banner en een leuke prijsvraag, ook aanwezig om onze leden te ontmoeten en nieuwe leden te verwelkomen.

Na een welkom door Anouschka Laheij opende Maarten de Haas het congres met een aankondiging van de publiekswebsite die in januari de lucht in gaat en een oproep aan alle mediators om bij te dragen aan de collectieve ontwikkeling van ons vak. De publiekswebsite is, zoals de naam al aangeeft, bedoeld om aan de (potentiële) gebruikers informatie te verschaffen, dit zal naar verwachting in een belangrijke behoefte voorzien omdat voor buitenstaanders de organisatie in vakgroepen en regiogroepen het zicht op de essentie van ons vak als bijdrage aan het oplossen van conflicten enigszins vertroebelt.
Daarna was het de beurt aan Eric Ebben. Zijn verhaal had de titel Mediator verleg je grenzen! De toekomst van de faciliterende mediator. De essentie van zijn verhaal: in het licht van het wetsvoorstel van Van der Steur moeten mediators meer juridisch onderlegd zijn. Dat betekent wat hem betreft niet dat niet-juristen geen mediator meer kunnen zijn, maar wel hun grens moeten verleggen om goed te kunnen informeren. De oplossing om als niet-juridisch mediator aan het werk te kunnen blijven is samenwerking zoeken met andere professionals. Dat dit al op grote schaal gebeurt was hem wellicht niet helemaal duidelijk.
De laatste plenaire spreker was Ben Tiggelaar over de psychologie van verandering bracht beweging onder de aanwezigen. Om je doel te bereiken is verandering van gedrag nodig en om gedrag te veranderen moet je sturing geven. Het is motiverend en richting gevend om je doel zo concreet mogelijk te formuleren en prioriteiten te stellen. The theory of planned beviour van Ajzen heeft een grote rol bij het veranderen van gedrag om het beschreven doel te bereiken. Deze theorie geeft aan dat gedrag het beste verklaard kan worden door de intentie die een persoon heeft om het gedrag ook daadwerkelijk te doen. Tot slot kan gedrag gestuurd worden door overtuigen of activeren, het aanbieden van ervaringen.
Tijdens het congres werd ook de mediationaward uitgereikt. De drie genomineerden waren:
- Bas Delleman: omdat hij met oneindig enthousiasme een wandelende (en rijdende) ambassadeur is van mediation. Als ondernemer, opleider en onderzoeker is hij een uitstekende en vernieuwende mediator met hart en ziel.
- Mediation voor Jou: voor het ontwikkelen van een traineeship voor startende mediators, op de voor hen typerende manier: laagdrempelig, bevlogen en met een groot hart. Binnen deze leer-werkplaats begeleiden zij en hun supervisoren startende collega-mediators op uiterst deskundige en inspirerende wijze.
- Truke Zeinstra: beweegt zich als mediator en één-pitter al jarenlang in agrarische sector waarin ze bemiddelt in echtscheidingen tussen boer en boerin, tussen boer en boer en tussen boer en openbaar bestuur. Kortom, in alles wat met het boerenbedrijf/leven samenhangt.
Mediation voor Jou werd de trotse winnaar van de award.
Helaas moet ook een kritische noot geplaatst worden bij de invulling van dit congres: er was vanuit de federatie weinig aandacht voor arbeidsmediation. De federatie, en daarmee het congres, was vooral gericht op advocaat-mediators, notaris-mediators, familymediators en ambtenarenmediators. Dit bewijst des te meer dat wij als arbeidsmediators nog een inhaalslag te maken hebben en dat het goed is ons te verenigen. 
Gelukkig wisten velen onze stand te vinden, waar zij werden geinformeerd over (de activiteiten van) onze vereniging. En we hebben een aantal nieuwe leden kunnen verwelkomen.
Esther Luijk