Oproep Algemene Ledenvergadering 9 februari 2015

02 feb 2015

Geachte heer, mevrouw,

De eerste Algemene Ledenvergadering in de geschiedenis van de VAN zal gehouden worden op maandag 9 februari 2015 ten kantore van Boontje Advocaten, Boelelaan 28 te Amsterdam. Het programma begint om 15.30 uur met de inloop, algemene ledenvergadering van 16.00 tot 16.30 uur, waarna onze voorzitter Ido van der Waal een voordracht zal houden over “het voorportaal van de arbeidsmediation”.  De middag wordt vanaf 17.30 uur afgesloten met een borrel.

VAN leden krijgen voor het bijwonen van deze middag één PE punt. De kosten bedragen slechts € 25,-, op de gebruikelijke wijze bij inschrijving te voldoen.

De exacte plaats van de vergadering zal, afhankelijk van het aantal deelnemers, u per mail op 6 februari a.s. nader bekend gemaakt worden.

De agenda voor de algemene vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Verslag secretaris over 2014
3. Verslag penningmeester over financiën 2014
4. Verslag kascommissie
5. Decharge bestuur over 2014
6. Toelichting cursussen 2015 en vooruitblik 2016
7. Gedachtewisseling over aanwas leden en activiteiten in toekomst
8. Rondvraag
9. Sluiting
Daarna dus voordracht Ido van der Waal en borrel.

Wij hopen op een grote opkomst en zien uw aanmelding via deze link naar het digitale aanmeldingsformulier graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Bestuur VAN