Lezing Dick Allewijn op 10 oktober 2017

Lezing Dick Allewijn op 10 oktober 2017

26 sep 2017

Op dinsdagmiddag 10 oktober a.s. van 14.00 - 17.00 uur zal er in Utrecht bij Brasserie & Restaurant De Rechtbank weer een lezing door de NVVMA worden georganiseerd.

Deze keer betreft het de lezing "Mediation als inspiratie voor de jurist, in het bijzonder de advocaat, van de toekomst" die zal worden gegeven door mr. Dick Allewijn, MfN-registermediator, trainer, en bekleder van de bijzondere leerstoel Mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Van juristen wordt in toenemende mate een moderne rol als pro-actieve probleemoplosser verwacht, waarbij niet alleen juridische kennis en vaardigheden, maar ook andere competenties en creativiteit noodzakelijk zijn. Denk aan de advocaat als mediator, de maatschappelijke effectieve rechter, de rechter als regierechter, conflictoplosser en verwijzer, de advocaat als conflictanalist, procesbegeleider en onderhandelaar, en de responsieve en oplossingsgerichte gemeenteambtenaar.

Gelet op deze nieuwe eisen die aan juristen gesteld worden, is de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU in september 2016 de nieuwe afstudeerrichting Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation (CRM) gestart en biedt hiermee een volledig masterprogramma rond dit actuele en belangrijke thema aan. In het kader van deze opleiding werd onder andere de eerste leerstoel Mediation in Nederland ingesteld en is mr. Dick Allewijn aangesteld als eerste bijzonder hoogleraar Mediation in Nederland.

Wat heeft (de gedachte achter) mediation bij te dragen aan de ontwikkeling van de jurist, in het bijzonder de advocaat, van de toekomst? En wat moet de al werkzame advocaat-mediator daarvan weten? Mr. Allewijn zal mede vanuit zijn positie als nieuwe bijzonder hoogleraar Mediation zijn gedachten en visie over deze vragen geven.

Punten en kosten

Het bijwonen van de lezing levert 3 PE- of 3 PO-punten (PO naar eigen beoordeling) op.

Voor het bijwonen van de lezing is een beperkte vergoeding verschuldigd. Het gaat om een bedrag van EUR 150,- voor leden en EUR 200,- voor niet-leden.
U kunt als lid een introducé meenemen; voor een introducé geldt ook EUR 150,-.

Programma

Het programma is als volgt:

13.30 - 14.00 uur:    Inloop met koffie/thee

14.00 - 17.00 uur:    lezing mr. Dick Allewijn “Mediation als inspiratie voor de jurist, in het bijzonder de advocaat, van de toekomst”

17.00 - 18.00 uur:    Borrel

Locatie

Wat locatie betreft is dit keer gekozen voor het Brasserie De Rechtbank in Utrecht. http://www.derechtbank.com/

Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan secretariaat@nvvma.nl.