Arbeidsmediation: een interventie door een professional opgenomen in de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten 2014

17 nov 2014
Stecr_expertisecentrum

Er is weer een nieuwe STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten verschenen in oktober 2014. Voor meer informatie klik hier.

Een aanzienlijk deel van de arbeidsmediations in Nederland wordt gestart na een verwijzing van een bedrijfsarts. Meestal is er sprake van verzuim en is de WVP (Wet Verbetering Poortwachter) van toepassing.
In het recente verleden - voor het ontstaan van de arbodiensten - was er weinig uniformiteit in aanpak en werden arbeidsconflicten nog al eens op zijn beloop gelaten. Diverse werknemers met een arbeidsconflict kwamen in de toenmalige “WAO” terecht. 
De STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten heeft het gebruik van arbeidsmediation gestimuleerd maar onbedoeld ook belemmerd. Bij de eerste werkwijzer (2001) werd mediation als een nieuwe conflict oplossende dienstverlening omarmd door de bedrijfsartsen en als een soort standaardmedicijn voorgeschreven bij alle conflictueuze situaties. Soms was mediation bijvoorbeeld helemaal niet aan de orde omdat er nog geen gesprek tussen conflictpartijen had plaatsgevonden. Deze werkwijze  leverde terecht veel boze reacties op van met name de werkgevers. Zij konden voor hun gevoel na een mediation advies van de bedrijfsarts niet meer terug naar een andere interventie omdat dit juridische consequenties met financiële gevolgen zou kunnen hebben. De kosten van een mediaton voor met name kleine MKB organisaties speelden bij deze negatieve beeldvorming over mediation ook een rol. Om langdurig verzuim te voorkomen zijn  verzekeringsmaatschappijen in toenemende mate mediation-interventies gaan financieren en dit heeft de beeldvorming over mediation m.i. enigszins beïnvloed. Of deze vorm van financiering altijd goed is voor de ontwikkeling van ons vak en voor het commitment van partijen, daarover heb ik wel mijn twijfels.
Wat betreft de verwijzing van bedrijfsartsen naar een mediator zijn in de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten 2014 een aantal spelregels (door J. Pel) opgenomen. Hiermee wordt duidelijk voor alle bij het arbeidsconflict betrokken actoren op welke motivatie deze mediation interventie is gebaseerd. 
De nieuwe STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten 2014 heeft mediation geplaatst tussen andere gespreksinterventies en heeft arbeidsmediation duidelijk gepositioneerd als een interventie door een professional die is gespecialiseerd op het gebied van bemiddeling bij arbeidsconflicten. Dit is ook een positie die wij als arbeidsmediators inmiddels  hebben verdiend.
Ido van der Waal is voorzitter van de VAN. tevens medeauteur van de Stecr werkwijzer arbeidsconflicten.