8 februari 2016: ALV en lezing

22 jan 2016
Apol

Op maandag 8 februari a.s. vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats, ten kantore van DingemansvanderKind Advocaten en Mediators aan de Sarphatistraat 9 te Amsterdam. De ALV wordt gevolgd door een lezing waarvoor 2 MfN punten zijn aangevraagd.

Programma:
15.45 - 16.00 uur Ontvangst en registratie
16.00 - 16.15 uur Algemene Ledenvergadering
16.15 - 18.00 uur Lezing door mr. G.R.A. Apol over: het omslagpunt in mediation en overgang van mediation naar adviseurschap t.b.v. beide partijen
18.00 uur Borrel

Veel arbeidsmediators werken gedreven aan een snelle oplossing van het arbeidsconflict. Soms voelen zij de druk van degene die de kosten van de mediator betaalt (de werkgever of de rechtsbijstandverzekeraar) om de mediation niet te lang te laten duren. Daardoor bestaat het gevaar dat men te snel denkt / hoopt in de draai- en categorisatiefase te zijn beland om van daaruit de oplossingsmogelijkheden te verkennen. Het gevolg is dat er toch te weinig aandacht is besteed aan de exploratiefase en dat het onder het conflict liggend ‘zeer’ te weinig aan bod is gekomen. Dat kan zeer uiteindelijk slecht uitpakken! Een geslaagde mediation blijkt per saldo een fiasco. 

Aan de hand van een real-life casus zal Govert Apol ons meenemen in zijn ervaring met dit aspect.  

Mr. R.G.A. (Govert) Apol een praktisch ingestelde probleemoplosser. Govert Apol is een "mensen-mens" en dus daadwerkelijk geïnteresseerd in wat mensen doen, wie zij zijn en wat hen beweegt. Zijn focus als arbeidsmediator is gericht op het oplossen van problemen; daarbij fungeert hij veelal als “bruggenbouwer”. Govert is medeoprichter van het Mediation Trainingsinstituut MTi te Amersfoort. Vanaf 2001 tot 1 januari 2011 heeft hij als partner en directielid gefungeerd. Daarna is hij nog steeds actief als senior trainer aan het MTi verbonden. Vanuit zijn bedrijf JURAPOL bv te Voorschoten richt hij zich op de volgende activiteiten: - Mediation en conflictbemiddeling in arbeidskwesties; - Trainingen en workshops op het gebied van onderhandelen, communicatie- en mediationvaardigheden; - Voorzitterschap van bezwaarschriften-, klachten- en geschillencommissies; - Juridisch advies in arbeidszaken. 

Voor het bijwonen van deze cursus zijn 2 MfN punten aangevraagd. Deelnemers die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen. Wij hopen u op 8 februari a.s. in Amsterdam te mogen verwelkomen.

Aanmelden kan via deze link