Nieuwsbrief februari 2018


Vergaderdata 2018 (gewijzigd)

VAN organiseert regelmatig bijeenkomsten en cursussen voor haar leden. De bijeenkomsten (gewijzigde data) voor 2018 vinden plaats op:

  • 12 april 2018, in Utrecht
  • 13 juni 2018, in Utrecht
  • 30 september 2018, locatie volgt
  • 30 oktober 2018, locatie volgt

 

Een uitnodiging voor de bijeenkomst op 12 april a.s. met onderwerp 'Van boos naar middel' zal binnenkort worden verzonden.

 


Terugblik op de bijeenkomst van 8 februari 2018

Op donderdag 8 februari jl. hielden Frank Emmelot en Fred Haak tijdens onze ALV een presentatie over de gevolgen van de nieuwe WWZ op het verloop van arbeidsmediations. Zij deelden ondermeer de resultaten van de medio 2017 gehouden enquête onder VAN-leden. De presentatie is hier te downloaden.