Nationale Nederlanden vroeg duizend mannen en vrouwen naar hun ervaringen op de werkvloer. Vrouwen lossen de conflicten vaker zelf op dan mannen, zo blijkt uit de enquêtes.

Terwijl 31 procent van de vrouwen het gesprek zelf aan gaat, is dat bij mannen 27 procent. Mannen kiezen er vaker voor te vertrekken bij de werkgever: ruim één op de vijf zegt een nieuwe baan te hebben gezocht. 16 procent van de vrouwen zag vertrek als oplossing.
Ruim driekwart van de respondenten stelt niet bang te zijn voor ontslag. Vrouwen maken zich vaker zorgen over een gedwongen vertrek bij de werkgever: 21 procent is een paar keer per jaar bang ontslagen te worden, bij mannen is dat 16 procent. (Bron: NU.nl)


Belangrijke zaken en nieuwtjes

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt per 1 mei 2016. In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten gebruiken die door de Belastingdienst zijn beoordeeld. Zowel belangenorganisaties, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs, als individuele opdrachtnemers kunnen overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen. Die beoordeelt deze overeenkomsten en geeft uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen. Het voordeel van een beoordeelde overeenkomst is, dat de opdrachtgever vooraf zekerheid heeft dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Voor niet beoordeelde overeenkomsten moet de opdrachtgever zelf bepalen of hij wel of geen loonheffingen moet betalen.

Als u als zelfstandige mediations uitvoert wordt verwacht dat er weinig discussie zal ontstaan over de vraag of opdrachtgevers loonheffingen moeten betalen. Dat zal over het algemeen niet het geval zijn. Om hierover zekerheid te verkrijgen heeft de NMv aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), beheerder en uitvoerder van het MfN-register, gevraagd of zij de model-mediationovereenkomst voor de MfN-registermediator ter beoordeling wil voorleggen aan de Belastingdienst. De NMv houdt u hiervan op de hoogte. (Bron: NMv)


PE-scholing

Er staan leuke bijeenkomsten op de agenda voor 2016. Schrijf de volgende data vast in uw agenda:

Datum

Onderwerp

Spreker

Donderdag 19 mei

Intuïtie

Edward de Boer

Woensdag 16 september

Teamconflicten

Tom van ’t Hek

Maandag 21 november

Ntb met MfN-groep Arbeid

 

Dinsdag 13 december

Dilemma’s voor de arbeidsmediator

Voor en door leden

 


Updates van het bestuur

De seminar/enquête-werkgroep is zo ver gevorderd dat we hopen in mei de enquête te kunnen versturen. Momenteel wordt gewerkt aan de adressen van de doelgroep en het programma waarmee verzending digitaal plaats moet vinden. Na verzending moet uiteraard nog weer een grote slag gemaakt worden met analyse van de gegevens en het organiseren van een seminar. We zijn er dus nog niet, maar vorderen wel gestaag.

De VAN zet ook het traject met de aanbieders van specialisatie arbeidsmediationopleiding voort. Zoals eerder aangekondigd is het niet de intentie van de VAN om een eigen register te gaan creëren. Wel wil de VAN meer duidelijkheid, zowel naar de markt als naar de beroepsgroep. Het is met dat oogmerk dat de VAN een accreditatie zoveel mogelijk heeft voorbereid, door aan te sluiten bij de wijze waarop accreditatie door SKM wordt geregeld en door hen geregeld te informeren over de ontwikkelingen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een convenant met de opleidingen om de afspraken die zijn gemaakt uit te werken.


Verslag 22 maart 2016

Tijdens de twee workshops hebben twee specialisten, hun eigen rol in het proces bij verzuim en conflicten toegelicht.  Het eerste deel van de bijeenkomst was een presentatie van dhr. Pieter van Kesteren, arbeidsdeskundige met als titel: “Achter de schermen van arbeidsconflict en verzuim”. Hij nam ons mee in de wondere wereld van het UWV. Onderwerpen waren de verschillende deskundigenoordelen van het UWV en de RIV-toetsing (Re-integratie Verslag) behandeld die aan de orde komt na 20 maanden ziekte. Opvallend risico voor de werkgever is dat deze niet kan schuilen achter (foutieve) acties of adviezen van bedrijfsarts/ARBO dienst. Al met al een zeer leerzame en interessante presentatie.

Na de pauze sprak mr. Dirk van Genderen, advocaat bij Stadhouders advocaten. Wegens ziekte van de beoogd spreker was dhr. van Genderen op zeer korte termijn ingevallen. Hij gaf een overzicht van de stand van zaken na 10 maanden WWZ. Allereerst waarschuwde hij voor het effect van een “verlenging onder dezelfde voorwaarden” op een bestaand concurrentiebeding. Onder de nieuwe wet is deze dan vaak niet meer geldig. Vervolgens kwamen aan de orde de “opzegging met instemming” versus de “beëindigings-overeenkomst”, de bedenktermijn en de rol van de gemachtigde en de verschillende gronden voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst.  
Dirk van Genderen illustreerde de theorie met – soms zeer smeuïge -  jurisprudentie. De rechters blijken zo nu en dan ook wat in hun maag te zitten met de transitievergoeding en de aloude kantonrechtersformule is zeker nog niet verdwenen. Er was veel interactie met de deelnemers en het was een levendige bijeenkomst.


Lid worden?
Indien u zich wilt aanmelden als lid of aspirantlid van de VAN vragen we u dit formulier volledig in te vullen en aan het VAN secretariaat in te sturen: van@arbeidsmediation.nu.


Klik hier als u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen