Beste VAN leden,

Voor het komende jaar is weer een aantal interessante en voor de praktijk belangrijke cursussen gepland. We hopen dat u die alle in de agenda hebt genoteerd en zoveel mogelijk ook deelneemt. Nog even voor de volledigheid en wellicht ten overvloede de data: 22 maart, 19 mei, 22 september en 21 november. Bezoek de website van de vereniging voor meer informatie.

We hebben ons thuis op Antropia in Driebergen, zeker qua lokatie en bereikbaarheid naar ons idee een goede keus. We stellen het op prijs van jullie suggesties te horen om een en ander misschien nog te verbeteren.

Een onderdeel dat naar ons idee nog te weinig uit de verf komt is de mogelijkheid na de cursus nog wat na te praten. Dat versterkt de band tussen de leden en kan inspirerend zijn. We vragen jullie daarom na afloop van een cursus nog even te blijven.

Ten slotte het volgende. Het aantal deelnemers per cursus  valt ons wat tegen. Om kostendekkend te zijn hebben we ten minste 35 deelnemers nodig. En dat halen we niet altijd. Daarom een dringende oproep aan allen zoveel mogelijk acte de présence te geven en anderen te stimuleren. Ook niet VAN leden, die belangstelling voor de cursussen hebben zijn van harte welkom. Voor hen geldt een iets hogere cursusprijs. Zij kunnen desgewenst NfM punten krijgen. 

Graag tot ziens op de eerstvolgende cursus op 22 maart!

Namens het VAN bestuur,  
Dirk-Jan Bender

 


Klik hier als u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen