Beste leden,

Op verzoek van de NVAB nodigen wij u graag uit voor onderstaande consultatie.

De afgelopen maanden heeft een projectgroep de NVAB Richtlijn Conflicten in de werksituatie ontwikkeld. We benaderen u omdat een commentaarfase onder experts onderdeel is van de richtlijnontwikkeling en wij graag uw mening horen over de conceptrichtlijn.

De aanleiding voor het ontwikkelen van deze nieuwe richtlijn was tweeledig: het toepassen van de bestaande Werkwijzer Arbeidsconflicten in de praktijk bleek niet eenvoudig, en een overzicht van mogelijke interventies op basis van evidence ontbrak.

Wij verzoeken u vriendelijk om bijgaand concept te beoordelen en becommentariëren. Uw commentaar is van groot belang voor ons om inzicht te krijgen in de volledigheid en juistheid van de inhoud van de richtlijn. Het commentaarformulier vindt u via deze link naar SurveyMonkey:  https://nl.surveymonkey.com/r/QQGRDKF

De richtlijn beschrijft het handelen van de bedrijfsarts bij werkenden met een conflict in de werksituatie, bij werkenden met een conflict in de werksituatie die zich ziek gemeld hebben, en ter preventie van conflicten. Daarbij is er aandacht voor diagnostiek, interventies en evaluatie. Bij de totstandkoming van deze evidence based richtlijn is de GRADE-methodiek toegepast voor de beoordeling van de kwaliteit van bewijs en voor de vertaling van bewijs naar aanbevelingen.

Wij hopen dat u kans ziet om aan ons verzoek te voldoen en ontvangen uw commentaar graag uiterlijk 3 augustus 2018

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Ido de Waal,
Voorzitter VAN

 

Richtlijn Conflicten in de werksituatie

Achtergronddocument bij de Richtlijn Conflicten in de werksituatie