Media-aandacht voor arbeidsmediation

Vorig jaar heeft de VAN een convenant gesloten met elf opleidingsinstituten. Graag trekken we samen met deze opleiders op bij het nog geliefder maken van arbeidsmediation. Zowel voor mediators, alsook natuurlijk voor de markt; voor werkgevers, werknemers en een hele reeks van doorverwijzers. Die doorverwijzers noemen we vaak ‘functionele derden’. Denk hierbij aan bedrijfsartsen, arboartsen, HR-profs, bedrijfsmaatschappelijk werkers, huisartsen, psychologen, accountants, advocaten, vertrouwenspersonen, etc.

Afgelopen donderdag 31 mei, nodigde het VAN-bestuur de opleidingsinstituten uit voor een workshop ‘PR voor arbeidsmediation’. Eva Wolf, van pr-bureau De Wolven uit Amsterdam, stimuleerde onze inspiratie en gaf ons een groot aantal concrete handvatten om meer media-aandacht te genereren. En via die media die reeks aan potentiële cliënten en doorverwijzers te bereiken. Welke boodschap vertel je welke doelgroep op welk moment via welke media?

We waren zo enthousiast over deze praktische en inspirerende workshop, dat we voornemens zijn de workshop ook aan onze leden aan te bieden in een van de komende VAN PE-bijeenkomsten. Los van dat we een gedeeld doel hebben om arbeidsmediation bekender en geliefder te maken, zijn de meesten van ons ook ondernemer. En ondernemers moeten zichzelf en hun diensten promoten.


Ombudsfunctionaris worden?

Ons mede-VAN-lid, Carla Goosen, attendeerde ons op het volgende: “In de eerste week van juli 2018 organiseren we (onbezoldigd en onafhankelijk) aan de Universiteit van Utrecht een opleiding voor ombudsfunctionarissen. Een mooie functie wellicht voor onze leden naast het arbeidsmediator zijn. Er komt een keur aan prestigieuze sprekers. Dit word georganiseerd onder auspiciën van Alex Brenninkmeijer, tevens hoogleraar in Utrecht. Mochten er vragen zijn dan mogen mensen mij altijd bellen. Alvast hartelijk dank en groet, Carla (06-10004080).”

Het programma vind je hier


AVG

Inmiddels zult u uw privacyverklaring wel op orde hebben. Diverse partijen boden de afgelopen maanden workshops aan om u voor te bereiden op de inwerkingtreding van de de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), op 25 mei jl. Het MfN heeft een clausule over privacy toegevoegd aan de modelmediationovereenkomst. U dient verwerkersovereenkomsten aan te gaan met partijen met wie u persoonsgegevens deelt.

Een vraag die ons ter oren kwam: ‘Moet ik ook een verwerkersovereenkomst sluiten met een opdrachtgever, bijvoorbeeld een werkgever die een mediation aanbiedt en betaalt voor twee werknemers? Zo’n werkgever geeft je immers namen en contactgegevens.’ Dit hebben we even nagevraagd bij The Red Office uit Hoofddorp, deskundigen op dit terrein. Het antwoord luidt: nee. Dat wil zeggen: de verwerkersverantwoordelijke is in principe degene die een verwerkersovereenkomst aanbiedt aan de verwerker. En in dit geval is de mediator de verwerker (want die deelt zelf geen persoonsgegevens met de opdrachtgever). Toch zijn de verwerkersverantwoordelijke en de verwerker samen verantwoordelijk voor een borging van zorgvuldigheid.


VAN Masterclass "Duurzaam contracteren"

Tot onze spijt moeten wij u berichten dat de masterclass "Duurzaam contracteren", die gepland was voor woensdag 13 juni a.s., vanwege te weinig aanmeldingen geen doorgang kan vinden. Mogelijk zal deze cursus op een later tijdstip dit jaar alsnog worden aangeboden. Indien u reeds heeft betaald, zullen wij het cursusgeld terugstorten.


De zomer komt eraan

Of eigenlijk lijkt ie al begonnen. Wij wensen al onze leden een heerlijke zomer. En in september zien we u graag bij onze volgende PE-bijeenkomst. Save the date: dinsdag 11 september. Meer informatie hierover volgt. En als u zelf een suggestie heeft voor een onderwerp voor een PE-bijeenkomst, laat het ons dan weten (van@arbeidsmediation.nu).