Via deze nieuwsbrief houdt de VAN haar leden op de hoogte van belangrijke en interessante zaken rondom de vereniging en (arbeids)mediation.


Bijeenkomsten in het vooruitzicht

30 november: aan de slag met STAP-dialoog - Samen meer zichtbaar zijn in de markt
Samen met de MfN Groep Arbeidsmediation organiseren we deze middag een interactieve bijeenkomst waarbij we met John van Balen aan de slag gaan met STAP-dialoog. Met als doel om duidelijk op het netvlies te krijgen wat er concreet voor nodig is om de zichtbaarheid van arbeidsmediation voor potentiële opdrachtgevers te vergroten.  
De methodiek is een gestructureerde methode om een gezamenlijk doel te bereiken. STAP staat dan voor: Als wij in deze Situatie deze Taak hebben welke Accenten of Acties zijn dan nodig om de gewenste Prestatie te bereiken. Het bestuur heeft samen met John de taak geformuleerd om met elkaar de zichtbaarheid van de arbeidsmediator in de markt te vergroten. De horizon van deze Taak is één jaar. Een inspirerende en interactieve middag. 
U kunt zich hier inschrijven 


13 december: voor en door de VAN
U bent lid van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland omdat u professioneel bezig wilt zijn met het  vak van arbeidsmediator. Zoals u weet organiseren wij regelmatig bijeenkomsten met deskundige sprekers op diverse terreinen. Wat wij weleens vergeten is dat wij met onze eigen leden enorm veel ervaring en deskundigheid in huis hebben. 
In navolging van, en met dank aan de Mediatorsvereniging Haaglanden, waar deze werkvorm een groot succes was, organiseren wij op 13 december a.s. een bijeenkomst  waar aan de hand van prikkelende vragen en onder begeleiding van onze eigen leden, deskundigheid en ervaring wordt uitgewisseld. Het gaat hierbij om praktijkervaringen en de nadruk ligt dus minder op het gebied van parate kennis van wet-  en regelgeving. Een voorbeeldvraag ter overdenking: “Wat zijn jouw drijfveren?” 
Binnenkort sturen wij de uitnodiging toe en wij hopen op een grote opkomst! Na de bijeenkomst heffen wij graag met u het glas op het mooie jaar 2016! 


Updates van het bestuur

Enquête
Goed nieuws! De seminar/enquête-werkgroep heeft het benodigde bedrag bij elkaar om de enquête uit te kunnen zetten! Op dit moment wordt een pilot uitgezet onder een groep HR-managers om te testen of de enquête goed in elkaar zit. Daarna benaderen we de beoogde doelgroep. De resultaten worden voor ons verwerkt en geanalyseerd. Wij zijn ongelooflijk benieuwd naar de uitslagen. Eindelijk een beeld over wensen en verwachtingen binnen onze doelgroep. Een mooie stap in de marktbenadering, een van de speerpunten van de VAN. Wij kunnen niet wachten en houden u zeker op de hoogte van de resultaten! 


Project Co-mediation
Het bestuur is bezig met een project om co-mediations tussen leden en beginnende arbeidsmediators op te zetten. Hoe en op welke wijze dit vorm wordt gegeven, wordt door het bestuur onderzocht en dit jaar nog aan de (aspirant) leden kenbaar gemaakt.


Erkenning Specialisatie arbeidsmediator
Samen met de opleidingsinstituten heeft de VAN een protocol opgesteld om te kunnen bewerkstelligen dat de specialisatie tot arbeidsmediator een plekje kan krijgen in het MfN register. MfN is daar nog niet aan toe maar wanneer daar ruimte voor is dan ligt er een panklaar concept. De opleidingsinstituten zijn er blij mee en wij van de VAN ook. Met korting voor onze leden! Op het MfN mediationcongres op 17 november hoort u meer!


Belangrijke zaken en nieuwtjes

Uit de Nederlandse Mediation
In het 3e nummer van het tijdschrift Nederlandse Mediation een bijdrage van ons lid Geert Tomlow:
Na een intensieve mediation accepteert de werknemer het ontslagvoorstel van zijn bedrijf. Op het moment dat de vaststellingsovereenkomst getekend moet worden, ontstaat een langdurig en open gesprek waardoor manager en werknemer besluiten om toch met elkaar door te gaan. De overeenkomst eindigt in de versnipperaar! 
Voor de afloop van deze cliffhanger verwijzen we u graag naar onze website of het blad.

Gewijzigde Arbowet uitgesteld tot 1 juli 2017
Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat de ingangsdatum van de gewijzigde Arbowet is uitgesteld van 1 januari 2017 naar 1 juli 2017. De vernieuwde Arbowet moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Of 1 juli 2017 ook daadwerkelijk de nieuwe ingangsdatum wordt van de gewijzigde Arbowet, hangt uiteraard af van de Eerste Kamer. 
In september is de gewijzigde Arbowet door de Tweede Kamer behandeld en akkoord bevonden. Belangrijkste verandering is de nadruk op preventie, waarbij de bedrijfsarts nadrukkelijk een adviesrol krijgt. Organisaties moeten de bedrijfsarts eerder inschakelen en niet pas als er al sprake is van ziekteverzuim. De bedrijfsarts moet samen met de werkgever het arbeidsomstandighedenbeleid vormgeven. Het preventief inzetten van mediation zou in het arbeidsomstandighedenbeleid naar onze mening een prominente plaats verdienen. 


Lid worden?

Arbeidsmediators voelen zich thuis bij de VAN, waar we met elkaar actief het vak verder professionaliseren. Indien u zich wilt aanmelden als lid of aspirant-lid van de VAN vragen we  u dit formulier volledig in te vullen en aan het VAN secretariaat in te sturen: van@arbeidsmediation.nu.