Beste collega’s,

Reden voor een feestje! We bestaan dit jaar 5 jaar en dat vieren we graag met onze leden. Naast deze fantastische lustrumbijeenkomst met interessante sprekers, organiseert de VAN andere boeiende bijeenkomsten. Zo gaf Steven Pont onlangs een leerzame en vermakelijke workshop over systeemdenken. En binnenkort is er de VAN-intervisiebijeenkomst. Kortom, veel gelegenheid om bij te leren, inspiratie op te doen, en om bij te praten met uw collega’s. Want we doen het samen. De VAN telt momenteel zo’n honderd leden. Honderd gespecialiseerde arbeidsmediators. Samen zorgen we voor een goede reputatie van arbeidsmediation en waarborgen we onze kwaliteit als specialisten binnen het brede mediationspectrum. 

 


Ons lustrum vieren we woensdag 25 september 2019

Save the date! ...... 25 september moet u erbij zijn. De VAN bestaat dan vijf jaar. We vieren dit jubileum in Huize Heyendael in Nijmegen.

Dagvoorzitter Tom van ’t Hek zal een mooie serie van interessante sprekers aan u introduceren. We sluiten af met een aangeklede borrel zodat we kunnen proosten op de volgende vijf jaar!

 


6 juni 2019: intervisiebijeenkomst in Amersfoort

Op donderdag 6 juni a.s. gaan we aan de slag met intervisie. We hebben de afgelopen jaren veel geleerd en gehoord van deskundige sprekers op verschillende gebieden. Maar de echte experts zijn de arbeids-
mediators zelf! In actieve en interactieve groepsvorming zullen aan de hand van prikkelende vragen ervaringen worden uitgewisseld. Meld u snel aan.

 


Lid van de VAN

U bent lid van de VAN, dat staat voor kwaliteit. U bent een gespecialiseerde arbeidsmediator en we hopen dat u dat met trots uitdraagt. Hier vindt u het logo dat u op uw website en/of in uw mailhandtekening kunt gebruiken. 

 


Steven Pont en de systemische bril

Op 18 april jl. gaf Steven Pont een boeiende en bevlogen workshop over systeemdenken in arbeids-
mediations. Pont, zelf ontwikkelingspsycholoog, is zeer argwanend ten aanzien van persoonlijkheids-
theorieën, vertelde hij. ‘Heel veel gedrag wordt ingegeven door de systemen waar mensen deel van uitmaken’, zegt hij. ‘Alle gedrag is altijd logisch voor wie het vertoont’, en ‘de legitimatie voor gedrag halen mensen uit de kwaliteit van de relaties die ze hebben’, aldus Pont. 

Als de arbeidsmediator helpt de relatie milder te maken, kunnen partijen afscheid nemen van de ‘persona’ die ze in de betreffende relatie hadden aangenomen. Dan kunnen ze hun gedrag veranderen. Want, zo zei Pont, ‘mensen zijn heel vloeibaar in hun gedrag’ en ‘als je je verbonden voelt, kun je gedrag vertonen waar je eerder niet toe bereid was’. Pont legde aan de had van vele voorbeelden uit hoe het werkt in relaties tussen mensen, en hoe de systeemtheorie kijkt naar gedrag en (de kwaliteit van) relaties. Een systeem is altijd in beweging. Met je interventies kun je deze beweging beïnvloeden.

De workshop was bijzonder leerzaam, en er werd ook flink gelachen om de hilarische voorbeelden en anekdotes.

 


Meedenken over online arbeidsmediation?

Het bedrijf Juripax heeft in het verleden (meer dan 10 jaar geleden) een softwareprogramma ontwikkeld voor online mediation. Dit was voornamelijk gericht op mediation bij echtscheidingen. Er is ook een module arbeidsmediation ontwikkeld waarbij o.a. Frank Emmelot en Ido van der Waal hebben meegedacht over vragen en een hybride vorm van online en offline arbeidsmediation. Dit houdt in dat er fysieke bijeenkomsten zijn met ondersteuning van een online aanvulling. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer er haast is en fysieke afspraken lastig te realiseren zijn.
Voor arbeidsmediation is dit uiteindelijk geen groot succes geworden mede door de methode, techniek en wellicht het ontbreken van skills bij ons als mediators. Enfin, er wordt nu een nieuwe poging gedaan door Max Rens (zie: https://mediationassistant.nl). Max heeft veel ervaring met de module voor echtscheiding en wil deze nu ook beter toepasbaar maken voor ons arbeids-mediators. Er wordt mogelijk ook een Skype-optie ingebouwd. Max zegt er zelf over: "Nu Juripax heeft aangegeven verdere ontwikkelingen niet te willen ondersteunen, zijn wij ook begonnen om Mediation Assistant geschikt te maken voor (online) arbeidsmediation. Wij hanteren daarbij het model met optimale flexibiliteit, waarbij iedere mediator kan werken zoals hij dat wil: aan tafel, online en hybride. Omdat wij als motto hebben ‘voor en door mediators' is ook de input van de VAN-leden belangrijk om ervoor te zorgen, dat Mediation Assistant ook voor arbeidsmediation doorontwikkeld kan worden.”

Dus de vraag is: zijn er leden die belangstelling hebben om met Max Rens mee te denken over de doorontwikkeling van de module arbeidsmediation binnen Mediation Assistent?

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij ons secretariaat (van@arbeidsmediation.nu).

 


De resultaten van de ledenenquête

Afgelopen najaar hebben 35 leden onze enquête ingevuld. De resultaten deelden wij met u tijdens de Algemene Ledenvergadering. Als u dat gemist heeft, kunt u het hier nalezen. 

 


Praat mee met de VAN op LinkedIn

Waarschijnlijk bent u reeds lid van onze LinkedIn-groep. Zo niet, meldt u zich dan snel aan op: https://www.linkedin.com/groups/13618281/

Discussieer mee over kwesties die gaan over of gerelateerd zijn aan arbeidsmediation. De groep heeft inmiddels 110 leden. U bent zeer welkom om hier relevante artikelen, blogs, en meningen te delen. We horen graag van u!