Beste collega’s,

Het zijn spannende tijden voor mediators. Minister Dekker heeft een Mediationwet aangekondigd, vergezeld van een wettelijk register van ‘beëdigde mediators’. Eind vorig jaar besloot de NMv uit de MfN, de koepel van belangenverenigingen van mediators, te stappen. Welke consequenties heeft dat voor ons mediators, en voor de VAN? En ook binnen de VAN zijn er wat veranderingen (gelukkig wat minder ingrijpend). Er is een nieuw bestuurslid, en plek voor nóg twee nieuwe bestuursleden, en bovendien een nieuwe voorzitter. Dit deels nieuwe bestuur heeft een hoop te doen! In deze nieuwsbrief informeren we u onder meer over interessante bijeenkomsten die gepland staan. Op 19 maart is er een bijzondere ledenraadpleging over de koers van de VAN en op 8 april wisselen we van gedachten met Dick Allewijn over het specialisme arbeidsmediation.


Bestuursmutaties

Tijdens de afgelopen ALV van 8 februari namen Ido van de Waal en Dirk-Jan Bender, bestuursleden van het eerste uur, afscheid uit het bestuur. Ido en Dirk-Jan hebben ontzettend veel betekend voor de VAN door inbreng van hun jarenlange kennis en ervaring, hun goede ideeën, hun netwerk, en hun positieve en energieke persoonlijkheden.

Nieuw in het bestuur is Carst Joustra voltijd MfN-registermediator gespecialiseerd in - hoe kan het ook anders - arbeidsconflicten. Judith Stoop, die reeds twee jaar binnen het bestuur actief is, heeft de functie van voorzitter op zich genomen. Esther Luijk, eveneens bestuurslid van het eerste uur, zal het bestuur op korte termijn verlaten wegens een carrièrewending. Dat resulteert erin dat we twee bestuursfuncties vacant hebben op dit moment. Er hebben zich al geïnteresseerden gemeld, met wie we in gesprek zullen gaan. Mocht u zelf interesse hebben, kunt u dat laten weten via het secretariaat.


VAN-bijeenkomsten

De VAN-bijeenkomsten voor 2020 zijn reeds gepland. U kunt alle data in uw agenda zetten en u voor de eerste twee bijeenkomsten direct inschrijven:

  • Donderdag 19 maart (18.30 - 21.00): bijzondere ledenraadpleging over koers van de VAN. Een discussieavond over de koers van de VAN ten aanzien van arbeidsmediation, en in het bijzonder de ophanden zijnde wetgeving. En ook: hoe we ons verhouden tot de NMv en tot de MfN, en op welke punten en met wie we mogelijk meer willen samenwerken? Meer informatie vindt u hier.
  • Woensdag 8 april (16.00 - 20.00): Interactieve sessie met Dick Allewijn.
    Allewijn is MfN-registermediator en trainer. Tot 1 april 2020 bekleedt hij de bijzondere leerstoel Mediation aan de VU. Welke factoren maken arbeidsmediation tot een vak apart? En hoe verhouden de gebruiken binnen arbeidsmediation zich tot de algemene mediationgebruiken? Welke valkuilen zijn er voor de arbeidsmediator? Als u zich nog niet heeft aangemeld, kan dit via deze link
  • Donderdag 24 september (16.00 - 20.00): Een workshop van conflictexpert en trainer Caroline Koetsenruijter over interveniëren in verwaarloosde organisaties. Meer informatie volgt later.
  • Donderdag 12 november (16.00 - 20.00): De jaarlijks terugkerende bijpraatsessie door Barbara Kloppert, partner bij De Brauw Blackstone Westbroek, over ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht. Meer informatie volgt later.

NMv-projectgroep over providers en arbeidsmediators

Er komen steeds meer tussenpersonen en zogeheten providers op de markt die arbeidskwesties bemiddelen. Dit kan ertoe leiden dat er een druk wordt uitgeoefend op mediators, die wellicht schuurt met hun onafhankelijke positie. De NMv wil als beroepsvereniging de positie van de arbeidsmediator in het werkveld borgen en is hiertoe een projectgroep gestart onder leiding van NMv-ambassadeur Tineke Otter. De VAN - in deze vertegenwoordigd door Ido van de Waal - heeft zich aangesloten bij deze projectgroep. VAN-voorzitter Judith Stoop zal deel uitmaken van de klankbordgroep bij dit project. Met dit project beogen we te komen tot een normenkader waarin providers en mediators zich kunnen vinden. Als u als VAN-lid ideeën heeft ten aanzien van dit onderwerp, nodigen we u uit die met ons delen via van@arbeidsmediation.nu.


Regionaal en sectoraal overleg

Afgelopen 21 januari initieerde de NMv een overleg met bestuurders van zowel regionale als sectorale verbanden van mediators. Dit wordt het ‘RoSo-overleg’ genoemd. Bij dit overleg zijn 7 regionale en 15 sectorale beroepsverenigingen betrokken. Namens de VAN neemt Judith Stoop deel aan dit overleg. Het doel van RoSo is elkaar te versterken waar mogelijk, richting elkaars leden, maar ook bijvoorbeeld richting de markt, en mogelijk ook richting de politiek. Begin mei vindt het volgende RoSo-overleg plaats. Mocht u ideeën of suggesties hebben die als input voor dit overleg kunnen dienen, kunt u die laten weten via het secretariaat (van@arbeidsmediation.nu).

 


Vereniging Arbeidsmediators Nederland | Postbus 21 - 3940 AA DOORN | T 0343-432731 | 
van@arbeidsmediation.nu | www.arbeidsmediation.nu