Beste collega’s,

En toen was het december 2019. Bijna tijd om het jaar af te sluiten. 

De VAN kijkt terug op een goed jaar. Onze bijeenkomsten werden goed bezocht. De lustrumviering was een groot succes. En op de valreep van het jaar heeft Barbara Kloppert ons ‘traditioneel’ weer bijgepraat over het actuele arbeidsrecht. 2020 wordt een jaar met een aantal veranderingen voor de VAN. We nemen afscheid van twee bestuursleden van het eerste uur, arbeidsmediators pur sang bovendien: voorzitter Ido van der Waal, en penningmeester Dirk-Jan Bender. Ook zullen we ons komende tijd - samen met onze nieuwe bestuursleden en uiteraard onze leden - moeten buigen over de positie die de VAN inneemt en wil innemen in het speelveld van beroepsverenigingen en kwaliteitsregisters. Daarover spreken we onder
meer graag met u op onze ALV op 6 februari a.s. 
 

Het VAN-bestuur wenst u een mooie kerst, een fijne jaarwisseling, en alle goeds voor het nieuwe jaar. We willen ons ook in 2020 weer, samen met u, inzetten voor een sterke positie van arbeidsmediation, en voor goed geïnformeerde, kwalitatief goede arbeidsmediators. 
Samen maken we dit beroep tot een erkend en gewaardeerd beroep met een vanzelfsprekende plek in de maatschappij.


6 februari 2020: ALV & update nieuw ambtenarenrecht

De agenda van de ALV vindt u hier. Na de ALV bieden we u een interessante inhoudelijke sessie onder leiding van Fer Kousen. Hij geeft ons een update over het veranderde ambtenarenrecht en vertelt ons over wat wij als arbeidsmediators hierover moeten weten. Kousen is juridisch adviseur en mediator bij het Ministerie van BZK. Advocatenkantoor Delissen en Martens te Den Haag is onze host voor deze bijeenkomst. Als u zich nog niet heeft aangemeld, doe dit dan snel via deze link


Het VAN-bestuur verandert

Het bestuur van de VAN bestaat uit vijf leden. Per 6 februari 2020 (de ALV) nemen voorzitter Ido van der Waal en penningmeester Dirk-Jan Bender afscheid. Zij maakten sinds de oprichting van de VAN, ruim vijf jaar geleden, deel uit van het bestuur. De vereniging telt inmiddels 112 leden en is uitgegroeid tot een beroepsvereniging van belang. We zijn Ido en Dirk-Jan zeer erkentelijk voor hun grote bijdrage hieraan. Het bestuur, dat verder bestaat uit Esther Luijk (secretaris), Toos Bik en Judith Stoop, heeft inmiddels een geschikt nieuw bestuurslid, en mede penningmeester gevonden. Wij stellen hem graag aan u voor op 6 februari, zodat u hem kunt benoemen. Ook zijn we in gesprek met een tweede nieuw bestuurslid, en het zou fantastisch zijn als we ook deze persoon op 6 februari aan u kunnen presenteren. Mocht u zelf een plek in het bestuur ambiëren, kunt u ons uiteraard altijd benaderen. 


Arbeidsrecht en arbeidsmediation

Afgelopen 5 november praatte Barbara Kloppert ons weer helemaal bij over het arbeidsrecht. Uiteraard ging het over de WAB, die per 1 januari 2020 in werking treedt. De link naar arbeidsmediation werd veelvuldig gemaakt. Inmiddels zeer ervaren arbeidsmediator Dirk-Jan Bender wisselde het verhaal van Kloppert af met veel voorbeelden uit zijn eigen praktijk. Er ontstonden interessante discussies tussen sprekers en andere aanwezigen. Is een ‘mediators proposal’ een goed idee? En zo ja, hoe pak je dat dan aan? Waar bevindt zich de grenslijn tussen informeren en adviseren? Kloppert was op het moment dat we haar spraken in afwachting van een oordeel van de Hoge Raad over slapende dienstverbanden. Dat oordeel volgde de vrijdag daarop: “de eis van ‘goed werkgeverschap’ brengt mee dat een werkgever een werknemer niet in een ‘slapend dienstverband’ mag houden, om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Op de werkgever rust dus de verplichting om, op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer, het ‘slapende dienstverband’ te beëindigen, met betaling van een bedrag ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding.” (bron: link naar uitspraak: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Hoge-Raad-verplicht-einde-aan-slapende-dienstverband.aspx)


De kwestie NMv/MfN

Het is vast geen mediator ontgaan dat de NMv uit de MfN is gestapt, nadat beide partijen het niet eens konden worden over de te volgen koers. De MfN heeft zich de afgelopen jaren gevestigd als het kwaliteitsregister voor mediators. Maar naast de MfN blijft ook het ADR-register niet onopgemerkt. Het bestuur van de VAN vraagt zich al langere tijd af of wij het zouden moeten ambiëren om zelf als beroepsvereniging deel uit te maken van de MfN. Hiernaast vragen wij ons ook af of we nauwere samenwerkingen met andere aanverwante beroepsverenigingen zouden moeten nastreven. 

Op 6 februari, tijdens onze ALV, peilen wij graag de mening van onze leden. Hoe zou de VAN zich volgens u moeten verhouden tot andere beroepsverenigingen en kwaliteitsregisters? Waar ziet u kansen en mogelijkheden voor een nauwere samenwerking? Als u niet aanwezig bent bij de ALV, kunt u ons over deze andere kwesties uiteraard altijd bereiken via ons secretariaat.

 


Vereniging Arbeidsmediators Nederland | Postbus 21 - 3940 AA DOORN | T 0343-432731 | 
van@arbeidsmediation.nu | www.arbeidsmediation.nu