Beste VAN-leden,

Het einde van een jaar is in zicht. Dit nodigt uit tot terug- en vooruitblikken. Belangrijk doel van onze vereniging is om arbeidsmediation bij onze (potentiële) klanten, “de markt”, bekender en aantrekkelijker te maken. 


Terugblik

In de afgelopen periode heeft een projectgroep van de VAN zich met dit onderwerp beziggehouden. Een van de ideeën was om een symposium te organiseren samen met klanten uit een bepaalde sector, bijv. de zorg. Een initiatief waarbij de klant, andere potentiële klanten vertelt hoe zij omgaan met arbeidsconflicten. Om te inventariseren waar klanten mogelijk behoefte aan hebben is een proef-enquête uitgezet bij een aantal HR-managers, met de vraag hoe men omgaat met een dreigend of manifest arbeidsconflict. Deze proef-enquête leverde onvoldoende resultaat. We werken nu aan een nieuwe opzet om uiteindelijk te komen tot een symposium.
Vervolgens is gekozen voor een korte termijn actie. Het viel op dat er geen informatie was te vinden over arbeidsmediation op Wikipedia en dat daarnaast geen duidelijk profiel bestaat over het specialisme arbeidsmediation dat kan worden gebruikt ter informatie voor onze klanten. Er is natuurlijk wel informatie te vinden op de diverse websites, maar er is geen eenduidige informatie voor de (potentiële) klant. In samenwerking met een professionele tekstschrijver is een marktprofiel en een Wikipediatekst ontwikkeld. 


Kerstblik

We bieden dit marktprofiel aan als kerstgeschenk aan de leden van de VAN. Dit marktprofiel is vrij te gebruiken en aan te passen naar ieders wensen.

Enige uniformiteit biedt echter wel duidelijkheid naar onze klanten. Iedereen kan zijn accent toevoegen, maar de basis is dan bij voorkeur dezelfde.


Vooruitblik

De economie gaat weer de goede kant op en dit betekent ook dat werkgevers weer meer inspanningen zullen verrichten om hun personeel te behouden en daarvoor zonodig te investeren in conflictmanagement en mediation. Met andere woorden: ruim baan voor arbeidsmediators in 2018.

 

Wij werken ook komend jaar graag samen met u verder aan het positioneren van arbeidsmediation in de markt.

Voor nu wensen wij u hele prettige kersdagen en een succesvol 2018!

Met vriendelijke groet,

Ido, Dirk-Jan, Toos, Esther, Judith en Alexandra

 

 

 

 

NB. data bijeenkomsten VAN voor uw agenda in 2018:

  • 8 februari 2018, ALV in Rotterdam
  • 13 maart 2018, in Driebergen
  • 14 juni 2018, in Driebergen
  • 11 september 2018, wordt nog bepaald
  • 30 oktober 2018, in Driebergen

Hier ontvangt u te gelegener tijd nog een uitnodiging over.