Specialisatie tot arbeidsmediator in de maak

Toos Bik heeft in de meest recente editie van het Tijdschrift Conflicthantering een mooi artikel geschreven over het initiatief van de VAN tot voorbereiding voor accreditatie van de specialisatie opleidingen tot arbeidsmediator. Het zorgvuldig opgestelde beroepsprofiel is het uitgangspunt en heeft geleid tot een opleidingsprotocol. Officiële accreditatie staat voor de SKM en de Raad voor Rechtsbijstand op dit moment niet hoog op de agenda vanwege andere prioriteiten. De VAN heeft daarom convenanten gesloten met de opleidingsinstituten die hun specialisatie tot arbeidsmediator laten aansluiten op het protocol. De VAN hoopt dit te zijner tijd over te dragen aan het SKM zodat kan worden aangesloten bij het bestaande MfN-register. 

Voor meer informatie kunt u het volledige artikel lezen op onze website

 


VAN/VAAN cursus "Vernieuwende methodes in advocatuur en mediation rondom arbeid en samenwerking"


Tijdens deze studiemiddag, georganiseerd door de VAN en de VAAN zullen Arthur Hol en Tom van ’t Hek u voorzien van inspirerende input.

                    

Het afgelopen decennium zien we een langzame, maar gestage groei in toepassing van vernieuwende methodes in advocatuur en mediation rondom arbeid en samenwerking. Vaak zijn deze methodes ‘overgewaaid’ uit de Verenigde Staten. Binnen de advocatuur en bredere rechtspraktijk hebben daar vernieuwende stromingen met mooie namen als collaborative law, Integral law, holistic law, preventive law en conscious contracting het palet aan interventies van de arbeidsrechtadvocaat en arbeidsmediator verrijkt.
Welke stromingen, methodes en interventies zijn er allemaal, buiten de traditionele arbeidsjuridische aanpak? Wat hebben ze gemeen en wat onderscheidt ze? En vooral: wat zijn de toepassingsmogelijkheden en ervaringen op het brede vlak van arbeids- en samenwerkingsvraagstukkken, elders, maar vooral in Nederland? Wat is de invloed van de WWZ op de vernieuwing van de arbeidsrechtsjuridische aanpak? Deze vragen komen aan bod in de gezamenlijke VAAN-VAN studiebijeenkomst.

De bijeenkomst duurt van 14.00 uur tot 18.00 uur en vindt plaats in Cultuur- en Congrescentrum Antropia, Hoofdstraat 8 te Driebergen. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een aangeklede borrel.

Schrijf nog snel in via de website. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Graag tot ziens op 16 september a.s.!


30 november: VAN bijeenkomst "Samen meer zichtbaar zijn in de markt

Een van de doelstellingen van de VAN is om de zichtbaarheid van mediation in en rond arbeidsverhoudingen naar de markt te verbeteren. Daarom gaan we op 30 november intensief aan de slag met het thema “Samen meer zichtbaar zijn in de markt”. We gaan dit gestructureerd doen met de methodiek van de STAP-dialoog. 
Samen met de MfN Groep Arbeidsmediation organiseren we deze interactieve bijeenkomst, waarbij we begeleid worden door John van Balen, de grondlegger van deze methodiek. De methodiek is een gestructureerde methode om een gezamenlijk doel te bereiken. STAP staat dan voor: Als wij in deze Situatie deze Taak hebben welke Accenten of Acties zijn dan nodig om de gewenste Prestatie te bereiken. Het bestuur heeft samen met John de taak geformuleerd om met elkaar binnen een jaar de zichtbaarheid van de arbeidsmediator in de markt te vergroten. Het wordt een inspirerende en interactieve middag met als resultaat een plan van aanpak om de zichtbaarheid te vergroten!

U kunt zich binnenkort inschrijven voor deze bijeenkomst. Zet 30 november vast in uw agenda! U ontvangt op korte termijn een uitnodiging.


Oproep

Op de website van de VAN bevindt zich ook een ledengedeelte waarin u voor de markt vindbaar bent als mediator. Wij roepen u op om uw gegevens te controleren en vooral ook uw foto toe te voegen. Dit bevordert uw vindbaarheid.

U kunt als lid van de VAN ook het logo op uw website of andere uitingen naar buiten gebruiken, dit geldt uiteraard alleen voor individuele leden. Voorwaarde is dat u het logo doorlinkt naar de website van de VAN. Dit alles verhoogt uw en onze vindbaarheid op het web. Leden kunnen het logo opvragen bij het secretariaat: van@arbeidsmediation.nu.


Wetsvoorstel Bevordering Mediation

Het nieuwe wetsvoorstel Bevordering Mediation  is op 13 juli in consultatie gegeven door minister van der Steur. Voor 30 september aanstaande kan er gereageerd worden op dit wetsvoorstel. De MfN organiseert op 20 september een bijeenkomst waarop zij een concept-reactie graag met u bespreekt. Uiteraard is een afvaardiging van de VAN hier ook bij aanwezig. 
Op het eerste oog lijkt deze versie van het wetsvoorstel een verbetering ten opzichte van de eerdere versies. De term beëdigd mediator is een opvallende nieuwkomer in deze nieuwe versie. De indruk is wel dat de voorgestelde organisatie rond registratie, opleidingen, klacht- en tuchtrecht en de in te stellen adviescommissie mediation een kostbaar geheel gaat worden. Veel kostbaarder dan de huidige werkwijze. Budgetneutraal invoeren betekent dat deze kosten op de beroepsgroep zullen worden afgewenteld.  

Voor het wetsvoorstel en de toelichting kunt u terecht op: www.internetconsultatie.nl.

 


Lid worden?

Arbeidsmediators voelen zich thuis bij de VAN, waar we met elkaar actief het vak verder professionaliseren. Indien u zich wilt aanmelden als lid of aspirant-lid van de VAN vragen we  u dit formulier volledig in te vullen en aan het VAN secretariaat in te sturen: van@arbeidsmediation.nu.


VAN Enquête

Zoals eerder aangekondigd willen we dit najaar een onderzoek doen naar de wensen en behoeften rond conflictbemiddeling in de markt. We hebben daarvoor met een werkgroep een vragenlijst opgezet die we binnenkort bij het MKB willen uitzetten. 
De seminar/enquête-werkgroep heeft bijna het benodigde bedrag bij elkaar om de enquête uit te kunnen zetten. Er wordt eerst een pilot uitgezet om te testen of de enquête goed in elkaar zit. Daarna zetten we het uit onder de beoogde doelgroep. De resultaten worden automatisch voor ons verwerkt en geanalyseerd. Uiteraard houden we u op de hoogte van de resultaten.

 


NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2016

 

Via deze nieuwsbrief houdt de VAN haar leden op de hoogte van belangrijke en interessante zaken rondom de vereniging en (arbeids)mediation.

 


Klik hier als u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen