Beste collega-arbeidsmediators,

We hopen dat het onze leden goed vergaat in deze onstuimige tijd. Corona waart over de wereld en verandert onze dagelijkse werkelijkheid. Ook waar het onze mediations betreft. 

Menig mediator zal inmiddels een online cursus ‘mediation via videobellen’ hebben gevolgd, en zelf de eerste online mediations hebben gedaan. Of misschien deed u dat allang, en was u uw tijd al vooruit. Is online mediation iets tijdelijks, of zal het blijvend een groter deel van onze werkwijze worden? En hoe zit het met de hoeveelheid arbeidsconflicten die mensen met hulp van mediation willen beslechten in deze periode? Het lijkt erop dat dat er minder zijn. Wat betekent deze crisis voor ons vak en voor onze broodwinning? Niemand weet hoe lang het zal duren, en hoe lang de fysieke beperkingen zullen blijven gelden. We zullen flexibel moeten zijn, nieuwe kansen moeten verkennen, het belang en de mogelijkheden van mediation moeten blijven benadrukken richting onze markt. En het helpt als we elkaar daarin versterken. We zijn benieuwd naar uw ervaringen. En heeft u goede ideeën of bruikbare adviezen voor uw collega’s, deel ze dan. Gebruik hiervoor onze LinkedIn-pagina

 

In deze nieuwsbrief stellen drie nieuwe bestuursleden zich aan u voor. Sanne Schreurs en Renate Kerkhof hebben het bestuur onlangs versterkt. En Carst Joustra deed dit een paar maanden eerder al. We zijn blij u te melden dat ons bestuur weer op volle sterkte is. 

Esther Luijk neemt afscheid van het bestuur, waar ze zich ruim vijf jaar volop voor heeft ingezet. We zijn haar heel dankbaar voor haar nauwgezette enthousiasme en haar daadkracht. Esther ziet geen detail over het hoofd en is een scherpe observator, die we zeker in het bestuur zullen missen.


VAN-bijeenkomsten in 2020

We dachten het in januari goed voor elkaar te hebben. Reeds voor heel 2020 hadden we onze bijeenkomsten gepland en in de steigers staan. Zodat iedereen zijn agenda kon vrijhouden. Maar zoals u weet, liep het even anders. De ledenbijeenkomst die gepland stond op 19 maart werd geannuleerd. Brainstormen over de koers van de VAN, en met name in het licht van komende wetgeving, leek ons iets dat bij voorkeur ‘live’ en met fysieke aanwezigheid zou moeten gebeuren. We gaan deze bijeenkomst inhalen. Ter voorbereiding daarop zullen we u binnenkort vragen een online vragenlijst in te vullen.

We hadden enorm veel aanmeldingen gekregen voor de bijeenkomst met Dick Allewijn, gepland op 8 april. Maar ook die kon niet doorgaan en is uitgesteld naar 15 juni. We hopen er het beste van, maar de vraag is of die datum realistisch is. In mei zullen we hierover beslissen. Wellicht dan toch via een videoverbinding…

We gaan er vooralsnog vanuit dat de bijeenkomsten op 24 september - ‘interveniëren in verwaarloosde organisaties’ door Caroline Koetsenruijter - en 12 november - de jaarlijkse bijpraatsessie over het arbeidsrecht met Barbara Kloppert - doorgang kunnen vinden.


Nieuwe bestuursleden

Hieronder vertellen Renate Kerkhof, Sanne Schreurs en Carst Joustra hoe zij hun rol als bestuurslid van de VAN hopen in te vullen. Als u op hun namen klikt komt u op hun LinkedIn-profielen, waar u hun cv’s kunt zien (het profiel van Sanne is te vinden op www.dvdk.nl). En tot slot van deze nieuwsbrief vindt u een afscheidswoord van Esther Luijk.

Renate Kerkhof - bestuurslid

‘Mediation is een krachtig middel om arbeidsrelaties en andere samenwerkingsrelaties die om welke reden dan ook vastlopen, weer in beweging te krijgen. Het is jammer dat relatief gezien nog maar weinig werkgevers en hun medewerkers zich hier van bewust lijken te zijn. Een mediationtraject moet wel op deskundige wijze worden begeleid zodat betrokkenen in de mediation daadwerkelijk een constructief en duurzaam resultaat kunnen bereiken. Het zijn van arbeidsmediator vereist niet alleen kennis en kunde op het gebied van mediationvaardigheden, maar ook op het gebied van het arbeidsrecht. De VAN biedt haar leden een platform om hun deskundigheid op het juiste niveau te houden, zich te onderscheiden als specialist en op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom hun vakgebied. Bovendien staan we samen sterker en in het vergroten van de zichtbaarheid van het nut van het inzetten van mediation op de werkvloer. Een groot goed waar ik graag actief aan wil bijdragen.’

 

Sanne Schreurs - bestuurslid en secretaris 

‘Mediation is niet meer weg te denken uit de huidige arbeidsrechtelijke praktijk. Problemen in de werksfeer zijn ingrijpend: inkomen, prestaties en bedrijfsvoering kunnen onder druk komen te staan. Mediation komt tegemoet aan de behoefte die problemen, in welke omvang ook, zoveel mogelijk zelf en als het even kan in harmonie op te lossen. Dat proces vraagt om deskundige begeleiding. De VAN beoogt die deskundigheid te bevorderen, te bewaken en de markt nog beter te doordringen van de effectiviteit van mediation. Ik zet mij daar als bestuurslid van harte voor in.’

 

Carst Joustra - bestuurslid en penningmeester

‘Mediation bewijst zich al jaren als belangrijk hulpmiddel bij problemen in de werksfeer en de mediator wordt gelukkig steeds vaker ingezet. Niet alleen bij geëscaleerde conflicten, maar juist ook bij andere samenwerkingsproblemen of hinderlijke ruis in de communicatie. Mediation is een effectief smeermiddel bij schurende samenwerkingen of bij arbeidsconflicten. In zo’n situatie biedt de keuze gespecialiseerd arbeidsmediator, een lid van de specialistenvereniging VAN, de zekerheid dat de procesbegeleiding op grond van expertise en ervaring plaatsvindt. Graag maak ik me ook als bestuurslid van VAN hard voor het blijvend optimaliseren van de kwaliteit van de beroepsgroep en voor het vergroten van de bekendheid van de toegevoegde waarde die mediation bij ‘gedoe in de werksfeer’ kan bieden.’

 

 

Afscheidswoord van Esther Luijk aan de VAN-leden

‘Nu het Coronavirus in de wereld rondwaart en zorgt voor social distancing, zeg ik vanachter mijn laptop gedag.
Even terug naar het begin: als jonge mediator wilde ik mij inzetten voor het vak en beter op de hoogte zijn van wat er speelde. Zo kwam ik als bestuurslid bij de toenmalige AOS mediators terecht. Niet lang daarna hebben we met elkaar de VAN opgericht. Alweer ruim 5 jaar geleden. Het profiel van de arbeidsmediator was het uitgangspunt en daarmee hebben we ook de opleidingen aangehaakt. Daarnaast lag onze focus op het betrekken van de markt. En voor de middagen/avonden waarop we elkaar als vereniging ontmoeten, maakten we een gevarieerd programma.

Nu is voor mij de tijd gekomen om afscheid te nemen van de VAN. In de afgelopen jaren heb ik mijn mediationpraktijk altijd gecombineerd met een vaste baan. Toen ik ruim anderhalf jaar geleden van baan wisselde, werd dat steeds moeilijker te combineren. En na veel wikken en wegen heb ik besloten te stoppen met mediation. Dat doe ik met pijn in mijn hart, maar zowel mijn baan bij het ministerie van VWS als een mediationpraktijk vragen meer aandacht dan ik hen tegelijkertijd kan geven. En toen ik dit besloot was Corona nog niet eens in zicht.

Juist nu er zoveel gebeurt in mediationland is de VAN gebaat bij bestuursleden die er ook de nodige tijd in willen en kunnen stoppen. Ik ben dan ook heel blij met de opvolgers (Carst, Renate en Sanne) die zich beschikbaar hebben gesteld. Ik wens jullie heel veel succes, maar ook plezier toe!

Tot slot wil ik mijn mede-bestuursleden Toos, Ido, Dirk-Jan en Judith bedanken. We hebben met elkaar de afgelopen jaren veel voor elkaar gekregen! En ik heb veel van jullie geleerd! Ook tegen de leden met wie ik de afgelopen jaren het vak heb mogen delen en ontwikkelen zeg ik graag: het ga jullie goed en wie weet waar wij elkaar nog eens ontmoeten.’

 

 


Vereniging Arbeidsmediators Nederland | Postbus 21 - 3940 AA DOORN | T 0343-432731 | 
van@arbeidsmediation.nu | www.arbeidsmediation.nu