Beste collega-arbeidsmediators,

Namens het VAN bestuur breng ik nogmaals de VAN Ledenenquête onder uw aandacht. 

De vragen gaan over de VAN, het doel van de VAN, en over ons specialisme 'arbeidsmediation', mede ook in het licht van de komende wetgeving.
Wij stellen uw medewerking zeer op prijs en zullen de resultaten aan u terugkoppelen. De verwerking van de resultaten gebeurt anoniem. Het invullen duurt ongeveer 5-10 minuten.

Wilt u de vragenlijst alstublieft invullen uiterlijk zondag 7 juni? Dat kan via een klik op deze link: https://forms.gle/ysDxBnhseVZV5QDNA

Mocht u de enquête reeds hebben ingevuld, dan kunt u deze mail als niet verzonden beschouwen.

Wij danken u bij voorbaat voor de door u hieraan te besteden tijd en aandacht.

Met vriendelijke groet,
namens het VAN-bestuur,

 

Pascal Kruithof-Hoogreef

 

 

 


Vereniging Arbeidsmediators Nederland | Postbus 21 - 3940 AA DOORN | T 0343-432731 | 
van@arbeidsmediation.nu | www.arbeidsmediation.nu

 

 


Klik hier als u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen