Lid worden?

Wie kunnen lid worden?
U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen om lid te worden:

• U bent MfN-Registermediator;
• En doet minimaal 3 arbeidsmediations per jaar;
• U heeft een afgeronde Specialisatieopleiding Arbeidsmediation* en aantoonbare kennis van arbeidsverhoudingen en arbeidsrecht;
• De focus van uw praktijk ligt bij arbeids- en samenwerkingsconflicten.

Om lid te kunnen blijven zult u minimaal 9 PE-punten per jaar op het terrein van arbeid en/of samenwerking behalen.
Mediators die aan de kennisvereisten voldoen, maar niet het minimumaantal mediations halen, het zij wel aan het aantal vereiste mediations voldoen, maar niet aan de kennisvereisten, kunnen voor een bepaalde periode aspirant-lid worden. 
Na uw aanmelding beslist het bestuur of u als lid of aspirant-lid wordt toegelaten en krijgt u daar bericht over.

* Zoals u hier kunt lezen is de VAN in 2017 een convenant aangegaan met een aantal opleidingsinstituten die een door de VAN erkende specialisatie-opleiding tot arbeidsmediator aanbieden. 

Wat zijn de voordelen?
Het grootste voordeel om lid te zijn van onze beroepsvereniging is wellicht het kwaliteitskeurmerk en de zichtbaarheid naar de markt. Burgers, bedrijven en organisaties die op zoek gaan naar een gespecialiseerde arbeidsmediator zijn gebaat bij deze zichtbaarheid. Op onze website kunnen bedrijven en particulieren zoeken naar de arbeidsmediator die is aangesloten bij de VAN. Ook is er op de website een besloten gedeelte, waar leden informatie, nieuwsbrieven en presentaties (bijvoorbeeld van workshops) kunnen terugvinden.

Als lid behoort u tot een select gezelschap van gespecialiseerde arbeidsmediators. U heeft de mogelijkheid mede-leden te benaderen voor intervisie of het stellen van vragen met betrekking tot arbeidsmediation.

Ook een groot voordeel is dat er vier keer per jaar een betaalbare studiebijeenkomst/cursus wordt georganiseerd om de expertise op het gebied van arbeidsmediation te vergroten en uw netwerk met collega-arbeidsmediators te intensiveren. Voor deze bijeenkomsten betaalt u dan een bescheiden vergoeding en ontvangt u drie PE-punten per bijeenkomst.

Wat kost het lidmaatschap?
Wie voor het eerst lid wordt van de VAN, krijgt korting op het eerste jaarlidmaatschap. U betaalt als nieuw lid voor uw eerste kalenderjaar slechts € 70,- excl. btw.
De reguliere jaarbijdrage is in 2020, evenals voorgaande jaren, € 135,- excl. btw. U betaalt per kalenderjaar. Daarvoor krijgt u een website met waardevolle informatie en documenten en vier maal per jaar een studiebijeenkomst waarvoor een geringe bijdrage van ca. € 95,- per cursus zal worden gevraagd. Iedere studiebijeenkomst levert dan 3 PE-punten op het terrein van arbeid en/of samenwerking op.
Indien u na 1 juli lid wordt, betaalt u slechts de helft van de contributie.

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet aan een kantoor gebonden. Dat betekent dat uw lidmaatschap in stand blijft als u van kantoor verandert. U blijft derhalve altijd zelf aansprakelijk voor de contributie, ook als u in loondienst werkt.

Professionaliteit
Een deel van de contributie zal worden besteed aan professionele administratieve en marketingondersteuning, zodat wij onder meer beschikken over een interessante en regelmatig bijgewerkte website. Dit biedt ook onze markt het vertrouwen in onze kwaliteit als arbeids- en organisatiemediators.
Kortom, wanneer u het vak en uw eigen professionaliteit serieus neemt, dan heten we u graag welkom in ons midden!
Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar de Statuten.

Hoe kunt u zich aanmelden? 
U kunt zich door middel van het invullen van het webformulier aanmelden als lid of aspirantlid van de VAN. Aanvragen lidmaatschap kunnen uitsluitend via het webformulier worden ingediend. Aanvraagformulieren per post, per mail of anderszins worden niet in behandeling genomen.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het VAN Secretariaat:

Secretariaat VAN
Postbus 21
3940 AA  Doorn
Tel. 0343 - 432 731
of mailen aan: van@arbeidsmediation.nu