Bestuur

Judith Stoop, voorzitter

 

De reden dat ik me inzet voor onze beroepsvereniging, is dat ik het belangrijk vind dat arbeidsmediation zich verder ontwikkelt en professionaliseert. Arbeidsmediation is, net als familiemediation, een specialisme. De markt voor arbeidsmediation groeit en heeft nog veel potentieel. Niet alleen wanneer er conflicten op de werkvloer zijn, maar ook bij het aangaan of bestendigen van samenwerkingsverbanden. Naast een huwelijk, is een arbeidsrelatie een van de grootste verbintenissen die mensen aangaan in hun leven. Als het daar niet op orde is, heeft dat effect op het algehele welbevinden.

Carst Joustra, penningmeester

Mediation bewijst zich al jaren als belangrijk hulpmiddel bij problemen in de werksfeer en de mediator wordt gelukkig steeds vaker ingezet. Niet alleen bij geëscaleerde conflicten, maar juist ook bij andere samenwerkingsproblemen of hinderlijke ruis in de communicatie. Mediation is een effectief smeermiddel bij schurende samenwerkingen of bij arbeidsconflicten. In zo’n situatie biedt de keuze gespecialiseerd arbeidsmediator, een lid van de specialistenvereniging VAN, de zekerheid dat de procesbegeleiding op grond van expertise en ervaring plaatsvindt. Graag maak ik me ook als bestuurslid van VAN hard voor het blijvend optimaliseren van de kwaliteit van de beroepsgroep en voor het vergroten van de bekendheid van de toegevoegde waarde die mediation bij ‘gedoe in de werksfeer’ kan bieden.

Esther Luijk

 

Als arbeidsmediator vind ik het belangrijk dat we ons verenigen in een beroepsgroep. Niet alleen om met elkaar het marktaandeel te vergroten, maar ook om het beroep van arbeidsmediator te professionaliseren en uit de hobbysfeer te halen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat mediation al op een eerder moment ingezet moet worden. Nog te vaak komt men pas bij mij als alleen een exit-mediation nog tot de mogelijkheden behoort, maar veel liever richt ik mij op samenwerking en re-integratie. Ik wil mij graag inzetten om dit ook bij werkgevers en werknemers voor het voetlicht te krijgen.

Toos Bik

Waar mensen samenwerken botsen meningen en belangen wel eens, meestal los je dat weer snel op. Soms lukt dat niet zo makkelijk, blijft men vastzitten in de eigen overtuiging. De inbreng van een ‘VAN mediator’ brengt beweging in kwesties die op slot lijken te zitten. VAN als sleutel naar beweging en kwaliteit, daar ga ik voor….

Sanne Schreurs

Mediation is niet meer weg te denken uit de huidige arbeidsrechtelijke praktijk. Problemen in de werksfeer zijn ingrijpend: inkomen, prestaties en bedrijfsvoering kunnen onder druk komen te staan. Mediation komt tegemoet aan de behoefte die problemen, in welke omvang ook, zoveel mogelijk zelf en als het even kan in harmonie op te lossen. Dat proces vraagt om deskundige begeleiding. De VAN beoogt die deskundigheid te bevorderen, te bewaken en de markt nog beter te doordringen van de effectiviteit van mediation. Ik zet mij daar als bestuurslid van harte voor in