Evenementenkalender

VAN organiseert regelmatig bijeenkomsten en cursussen voor haar leden.

- 6 juni 2019: VAN Intervisie - geannuleerd

- 5 november 2019: nadere informatie volgt nog.


Donderdag 6 juni 2019

Tot onze spijt moeten wij u berichten dat deze bijeenkomst geen doorgang kan vinden. 

 


Donderdag 18 april 2019: Arbeidsmediation gezien door de systeembril - Steven Pont*

* Steven Pont vervangt de lezing van Rembrandt Zuijderhoudt die onverhoopt verhinderd is.

Datum en tijd
Donderdag 18 april 2019, 16.30 - 20.00 uur (ontvangst vanaf 16.00 uur). Voor broodjes wordt gezorgd. Uiteraard is er gelegenheid om te netwerken. We sluiten af met een borrel. Graag hopen we u te zien.

Locatie
De Observant, Stadhuisplein 7 te Amersfoort (klik hier voor routebeschrijving).

Kosten
VAN-leden, ZAM-leden en NVVMA-leden betalen € 95,00 excl. btw. Niet-leden en introducees betalen € 142,50 excl. btw.
Een factuur wordt direct bij de bevestiging per e-mail in pdf toegezonden. Kosteloze annulering is mogelijk tot 1 april 2019, hierna blijft de betalingsverplichting bestaan.

Certificaat
Voor deze bijeenkomst worden 3 MfN-studiepunten aangevraagd. Deelnemers die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.

 

 


Verslagen voorgaande cursussen 2018

Donderdag 22 november 2018: Een update over het (toekomstig) arbeidsrecht voor mediators.

Een arbeidsmediator moet kennis hebben van het actuele arbeidsrecht. Daarom heeft Barbara Kloppert (partner bij De Brauw Blackstone Westbroek) op 22 november jl. een inspirerende en informatieve update gegeven. Barbara nam ons mee in de belangrijkste actuele en verwachte toekomstige ontwikkelingen binnen het Nederlandse arbeidsrecht.

Naast uitgebreide aandacht voor het arbeidsrecht, stonden we ook stil bij het onlangs afgeronde onderzoek naar zakelijke mediation onder advocaten, bedrijven en rechters, geïnitieerd door de ZAM en het ADR Centrum voor het bedrijfsleven (ACB). Manon Schonewille deelde met ons de belangrijkste uitkomsten. Onderzocht is waaraan behoefte bestaat, waar kansen liggen en wat belemmeringen zijn, als het gaat om zakelijke mediation, arbeidsmediation inbegrepen.


Terugblik op de bijeenkomst van 12 april 2018 - De Trein van Boos naar Middel

Op 12 april kwamen Ernst Bouweriks en Frank van den Berg van Buro Pro Ago ons vertellen over de methodiek Van Boos naar Middel.

Ze starten de bijeenkomst met een oefening ‘omgekeerd kennismaken’. Een verrassende en spannende manier om elkaar wat beter te leren kennen. In plaats van te vertellen wie je bent en wat je doet, vertelt de ander jou wat hij/zij dacht over jouw leven, karakter en hobbies. Dit leverde interessante en humoristische verhalen op, die soms toch behoorlijk dicht bij de waarheid kwamen. Was ook wel een confronterende gedachte dat onze cliënten ons ook  zo op eerste indruk beoordelen.

Daarna zijn we met elkaar de trein gaan verkennen en hebben we de stations die elk doelgericht proces kenmerkt verkent: Boos (emotie), Zorg, Wens, Doel en Middel.

Station Boos staat voor het hele spectrum aan negatieve emoties. Een negatieve emotie is nuttig en de energiebron voor verandering. Achter alle negatieve emoties zitten zorgen, wensen en doelen. Het doel van station Boos is om de negatieve emoties te ontrafelen en de ander te leren begrijpen. 

Bij station Zorg verken je de positieve bedoeling die achter de emoties schuil gaan. Station Zorg is een scenario: wat gaat er fout als er niks verandert?

Station Wens is een schets van de situatie als het probleem is opgelost. Hoe ziet het leven er dan uit? Bij station Doel kijken we naar de eerste stap, kleine stap die je kunt zetten om de wens te realiseren. En tot slot is station Middel het antwoord op de vraag: hoe ga je dit doen?

Na de theorie hebben we met elkaar geoefend en interventies toegepast om feeling te krijgen met de stations en het koppelen van treinen. Als mediator hebben we te maken met de treinen van partijen maar ook met onze eigen trein. Door deze te koppelen op station Wens, werk je samen naar een resultaat. 

Al met al hebben we in korte tijd veel interventies kunnen oefenen en ons laten inspireren om met cliënten eens op een andere manier naar hun probleem te kijken.


Terugblik op de bijeenkomst van 8 februari 2018 - ALV en presentatie over de WWZ en transitievergoedingen

Op donderdag 8 februari hielden Frank Emmelot en Fred Haak tijdens onze ALV een presentatie over de gevolgen van de nieuwe WWZ op het verloop van arbeidsmediations. Zij deelden ondermeer de resultaten van de medio 2017 gehouden enquête onder VAN-leden. De presentatie is hier te downloaden.

 


 

Verslagen voorgaande cursussen 2017

Terugblik op de bijeenkomst van 16 november 2017 over Conflict en Woede

Nico Koning heeft ons meegenomen in de achtergrond van woede. Zijn theorie is dat woede samenhangt met verbondenheid en gelijk-waardigheid. Hieraan ligt ten grondslag dat we minder authentiek zijn dan wij denken. We hebben geleerd mens te zijn door andere mensen na te doen. Dit heet mimese. We willen daarom altijd iets dat een ander heeft. En omdat de mens empathisch is, is dat de bron van ontevredenheid en een bron van rivaliteit. De samenhang tussen woede en gelijkheid wordt weergegeven in twee stromen.

  1. Doelgerichte woede wanneer je gelijkheidseis voet aan de grond krijgt en zodoende een strijd voor de gelijkheid is.
  2. Rancune als je gelijkheidseis geen voet aan de grond krijgt. Je krijgt dan een omleiding van woede die niet meer gericht is op de oorspronkelijke bron.

Aristoteles geeft uiteindelijk richting door woede als rationeel te bestempelen en te toetsen aan 5 vragen:

  1. Is je woede gericht op de juiste persoon
  2. Met de juiste bedoeling
  3. Op het juiste ogenblik
  4. Op de juiste manier
  5. In de juiste mate

Kortom, een leerzame inkijk in de wereld van woede, die wij als arbeidsmediators toch vaak tegenkomen. 

De presentatie van Nico Koning vindt u hier.


20 september 2017 Studiebijeenkomst "Conflicten in de Sport"

Deze bijeenkomst vond plaats op woensdag 20 september a.s. van 14.00 uur tot 18.15 uur op een bijzondere plek, namelijk op de KNVB Campus, Woudenbergseweg 56-58 in Zeist.

Deze middag hadden we vijf sprekers, die eigenlijk geen nadere introductie behoeven, maar die wij toch graag kort aan u voorstellen: Jan Loorbach, Harro Knijff, Olaf van Eijndhoven, Manfred Nan en Dennis Koolaard, allen expert op het gebied van conflicten in de sport.

 

Jan Loorbach, voormalig basketbal international, is advocaat bij NautaDutilh. Jan was Chef de Mission van de Nederlandse afvaardiging naar de Olympische Spelen in Sydney (2000). Hij is voorzitter geweest van een commissie die aan het Nederlands Olympisch Comité heeft gerapporteerd over Good Governance in sportorganisaties en voorheen bestuurslid van het Instituut voor de Sportrechtspraak (ISR). Thans is hij o.a. lid van de commissie van beroep van de KNVB/betaald voetbal.

 

Harro Knijff is werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek. Zijn expertises zijn arbeidsrecht, partnership disputes ensportrecht. Hij treedt als advocaat o.a. regelmatig op voor de KNVB, andere sportbonden en het NOC*NSF en is voorzitter van het bestuur van de Doping autoriteit.


Olaf van Eijndhoven is 39 jaar advocaat geweest bij Boels Zanders en is nu als deskundige verbonden aan de Ondernemingskamer te Amsterdam. Hij is o.a. medeoprichter van de Vereniging Sport en Recht, voormalig lid van de Raad van Commissarissen van Roda JC, is een lange reeks van jaren arbiter geweest van de arbitragecommissie van de KNVB en negen jaar lid van het dagelijks bestuur van de KNLTB en is verbonden aan het Instituut voor de Sportrechtspraak (ISR).

 
 

Manfred Nan is werkzaam bij De Kempenaer Advocaten en tevens rechter-plaatsvervanger. Voorheen getalenteerd profvoetballer en lid van het KNVB College van Arbiters en de Geschillencommissie NOC*NSF. Thans o.a. lid van “the Court of Arbitration for Sport” (sinds 2002) en de tuchtcommissie betaald voetbal van de KNVB.


 

​Dennis Koolaard is eveneens werkzaam bij De Kempenaer Advocaten en tevens o.a. lid van de tuchtcommissie dopingzaken van het ISR en griffier van “the Court of Arbitration for Sport” (CAS).

 

 


 

Lees ook het artikel van Marc Delissen "Waarom sport en mediation zo goed samengaan", verschenen in het Tijdschrift Conflicthantering (nummer 4, 2014) en het artikel van Piet Jeuken "Conflictmanagement in de sport", verschenen in Sport Bestuur en management (februari/maart 2012).


7 juni 2017: VAN Intervisie

Op woensdag 7 juni aanstaande gaan we aan de slag met intervisie. We hebben de afgelopen jaren veel geleerd en gehoord van deskundige sprekers op verschillende gebieden. Maar de echte experts zijn de arbeidsmediators zelf! In actieve en interactieve groepsvorming zullen aan de hand van prikkelende vragen en onder begeleiding van onze eigen leden ervaringen worden uitgewisseld.

Denkt u ook wel eens terug aan uw assessment, of over uw beginjaren als mediator? Heeft u zich sindsdien ook zo ontwikkeld? Of begint u nog maar net in het vak en denkt u wel eens ... hoe zouden anderen dit aanpakken? Supervisie is een vorm van reflecteren op de eigen vaste werkstijl. Het gaat over leren, groeien en het vergroten van zelfkennis. Thema's die vrijwel altijd aan de orde komen zijn: je zelfbeeld als mediator, loslaten, macht, onzekerheid, balans privé/werk, beroepsethiek, nabijheid en distantie, moeilijke cliënten, omgaan met grenzen en fris en energiek blijven in je werk.

Intervisie is, samen met supervisie en coaching, een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij professionals een beroep doen op collega's om mee te denken over vraagstukken uit de eigen werksituatie. Bij supervisie worden vaste patronen verkent en herkent en ga je op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen die je interacties sturen. Door supervisie leer je om naar jezelf in je werksituatie te kijken: een noodzaak in mensgerichte beroepen. De supervisor houdt je een spiegel voor en stelt je vragen, zodat jij die vragen aan jezelf gaat stellen. Je eigen werkervaring is het uitgangspunt en je bepaalt zelf wat je inbrengt.

In feite hou je jezelf een spiegel voor met als doel inzicht te krijgen in je persoonlijk functioneren:
Wat kom ik tegen? Hoe doe ik dat nou? Wat vind ik moeilijk? Wat zijn mijn kwaliteiten en valkuilen? Hoe ga ik om met mijn grenzen en gevoelens? Wat betekent dat voor me? Hoe ervaar ik dat? Kan ik het misschien anders en daardoor beter aanpakken? Wanneer is voor jou een arbeidsmediation geslaagd?

Soms is er een drempel voor supervisie. Je voelt je misschien kwetsbaar wanneer je iets over jezelf als mediator vertelt. Het gaat er echter niet om of je je werk goed of slecht doet. Als je met mensen werkt, is het gewoon belangrijk jezelf vragen te blijven stellen en je verhaal kwijt te kunnen. Supervisie kan een cadeautje zijn: even aandacht voor jezelf, terwijl je als mediator zo gewend bent om aandacht te geven! Op 7 juni a.s. is er alle ruimte om van supervisie gebruik te maken. Pak die kans!


22 maart 2017: Studiebijeenkomst "Conflicthantering vanuit een systemisch perspectief!"

Welke aspecten kan een systemische benadering van een arbeids- of organisatieconflict voor mediators toevoegen? Wat leert een organisatieopstelling ons? Hoe zijn verhoudingen binnen een organisatie van invloed? Business coach en management consultant Nancy Steutel neemt ons op 22 maart mee in deze inspirerende materie.


Nancy Steutel Business Coaching geeft waardevolle inzichten voor organisaties en haar mensen, waardoor duurzame verandering en groei mogelijk gemaakt wordt. Nancy Steutel biedt een hoge kwaliteit van Business Coaching aan door met innovatieve  methodes te werken die zowel op organisatorisch – als individueel niveau ingezet kunnen worden.

 

Plaats en tijd:
Deze bijeenkomst vond plaats op woensdag 22 maart a.s.

De presentatie van Nancy Steutel vindt u hier.


6 februari 2017: Algemene Ledenvergadering en lezing "De werking van de WWZ"

De Algemene Ledenvergadering van VAN met aansluitend een Studiebijeenkomst over het onderwerp "De werking van de WWZ" door kantonrechter Mr D.J. Buijs vond plaats op maandag 6 februari a.s. ten kantore van ReulingSchutte, Wanningstraat 4-6 te Amsterdam.